Tussenrapportage 'Niet vies van schoon': Onderzoek naar reinheidsbeleving in detentie

Onderzoeksoutput: Discussion paperOther research output

Samenvatting

In het voorjaar van 2016 is in opdracht van de Directie Facilitair, Huisvesting & Inkoop (DFH&I) van DJI onderzoek verricht naar de reinheidsbeleving van justitiabelen en executieven in twee penitentiaire inrichtingen. De aanleiding voor dit praktijkonderzoek was een gezamenlijke vraag vanuit DFH&I, het Lectoraat Facility Management (Hanzehogeschool Groningen) en het Lectoraat Ruimtelijke Omgeving en de Gebruiker (De Haagse Hogeschool) hoe justitiabelen en executieven reinheid op een afdeling ervaren. Daarnaast is onderzocht hoe schoonmaakprocessen in een detentie-setting georganiseerd zijn en wat de invloed daarvan is op het gedrag van deze gebruikers
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2017

Keywords

  • facility management
  • detentie
  • reinheid
  • penitentiaire inrichtingen
  • beleving

Citeer dit