Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain

Jan Veuger

    Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingProfessional

    2685 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Trust in a viable real estate economy with disruption and blockchain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Business & Economics