Transition to parenthood: it does not get easier the next time: exploring ways to support well-being among parents with newborns

Susan Liesbeth Ketner, Carolien Gravensteijn, Margot Verschuur

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Transition to parenthood: it does not get easier the next time: exploring ways to support well-being among parents with newborns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences