Transformatie van een veilig en pedagogisch klimaat in de school naar de sportvereniging

Harold Hofenk, Arnold Bronkhorst

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

2168 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het creëren van een veilig leerklimaat op school
vraagt om een gerichte organisatiebrede aanpak
van alle professionals die daar werkzaam zijn.
Ook binnen een sportvereniging moet er sprake
zijn van een organisatiebrede aanpak om tot een
verenigingsbreed gedragen veilig sportklimaat
te komen. Kan de uit het onderwijs afkomstige
methodiek van Positive Behaviour Support (PBS)
een helpende hand bieden bij de sportvereniging?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-23
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
Volume104
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2016

Keywords

  • sportverenigingen
  • pedagogiek
  • veiligheid

Citeer dit