Transfer of improved movement technique after receiving verbal external focus and video instruction

Anne Benjaminse, Wouter Welling, Bert Otten, Alli Gokeler

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transfer of improved movement technique after receiving verbal external focus and video instruction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology