Traject ‘wederkerig leiderschap’ in de Mesdag

Leni Beukema, Thecla Goossens

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

197 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het traject ‘wederkerig leiderschap’ richt zich op de unitcoördinatoren (UC’s) en behandelcoördinatoren (BC’s) van de Mesdag. Dezen vormen duo’s in de aansturing van de verschillende socio-therapeutische teams, een BC heeft één team onder haar of zijn hoede, voor een UC zijn dat er twee of drie. De invulling van dit duaal leiderschap is verschillend en de vraag voor het traject is hoe de coördinatoren dit duaal leiderschap vanuit wederkerigheid vorm kunnen geven.
In het traject speelt wederkerig leiderschap op verschillende niveaus:
• in de verhouding tussen coördinatoren en medewerkers,
• in de verhouding tussen de beide bij een unit betrokken coördinatoren en
• in de verhouding tussen unit en organisatie als geheel.
Wederkerigheid in algemene zin betekent dat er een bepaalde balans is in de verschillende relaties waarin beide partijen oog hebben voor hun eigen positie en deze positie zien in verbinding met de positie van de ander. De concretisering van deze algemene betekenis voor de situatie in de Mesdag (zowel wat betreft visie als wat betreft dagelijks handelen) is onderwerp van onderzoek in dit traject.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's22
StatusPublished - 2015

Keywords

  • leiderschap
  • hrm
  • wederkerigheid

Citeer dit