Trainingsmonitoring in het voetbal

Wouter Frencken, Michel Brink

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

365 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor optimale wedstrijdprestaties in het voetbal is een juiste verhouding tussen belasting en herstel noodzakelijk.2 Het monitoren van trainingen en het systematisch analyseren van wedstrijden kan helpen bij het optimaliseren van prestaties en het voorkomen van onder­ en overbelasting. Het eerste deel van dit tweeluik, dat verscheen in Sportgericht 5/2014, was gewijd aan trainingsmonitoring. In dit tweede deel worden mogelijkheden voor wedstrijdanalyse besproken, die door de trainer/coach en zijn staf gebruikt kunnen worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)26-30
TijdschriftSportgericht
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2014

Keywords

  • voetbal
  • trainingsanalyse
  • wedstrijdanalyse

Citeer dit