Towards the drivers of value creation in the biogas industry: enablers and inhibiters in the Netherlands

Robbert-Jan H. van der Burg, Austin D'Souza, George. B. Huitema, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards the drivers of value creation in the biogas industry: enablers and inhibiters in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science