Toekomstbestendige sportverenigingen

Bake Dijk, Hans Slender, Magda Boven

Onderzoeksoutput: Web publication/siteProfessional

Samenvatting

De sportvereniging heeft tegenwoordig niet meer alleen te maken met de (veranderende) behoeften van de eigen leden. Van sportverenigingen wordt een steeds grotere maatschappelijke bijdrage gevraagd, denk aan; gezond opgroeien, sociale cohesie, integratie, participatie. Dit leidt tot complexe vraagstukken waarbij de sportvereniging wordt uitgedaagd om een strategie uit te stippelen die inspeelt op het eigen karakter van die sportvereniging en op de specifieke context. Dit proces om sportverenigingen toekomstbestendig te maken/houden wordt ook wel ‘vitalisering’ van de sportvereniging genoemd. Een vitale sportvereniging is in staat om nu en in de toekomst de eigen sport(en) duurzaam te kunnen aanbieden en daarnaast een grote maatschappelijke rol te kunnen spelen.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 9 okt 2018

Keywords

  • sportverenigingen
  • procesbegeleiding
  • professionals

Citeer dit