Toekomstbestendig hoger onderwijs heeft docenten met onderzoekend vermogen nodig

Belinda Ommering, Sandra Wagemakers, Anna van der Want, Mechteld van Kuijk

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Alle hbo-docenten hebben onderzoekend vermogen nodig om in het toekomstbestendig hoger onderwijs te werken en hier aan bij te dragen. Hbo-docenten begeven zich in een dynamische omgeving. Docenten hebben steeds meer rollen, verantwoordelijkheden en taken (Ommering & Koeslag-Kreunen,
2023). Daarnaast verandert het beroepenveld waartoe ze opleiden door (technologische of maatschappelijke) ontwikkelingen. Ook de Corona pandemie of de komst van ChatGPT heeft invloed op het werk van docenten. Hoe ga je hiermee om als docent en/of docententeam? Een belangrijk startpunt is om te herkennen waar handelingskennis ontbreekt, vervolgens deze handelingskennis
met een passende grondigheid te verwerven en dit bruikbaar te maken voor de eigen onderwijspraktijk. De zojuist beschreven stappen omvatten het inzetten van het ‘onderzoekend vermogen’. Maar in de weerbarstige dagelijkse praktijk en de wisselende rollen van docenten blijkt dit vaak nog lastig vorm te geven. Als
leden van een groter consortium zetten wij ons daarom in voor het expliciteren van de meerwaarde van ‘onderzoekend vermogen’ binnen de context van de hbo-lespraktijk en gaan wij op zoek naar manieren om docenten(-teams) te ondersteunen in het aanboren en (meer) inzetten van dit vermogen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-20
Aantal pagina's5
TijdschriftProfiel : vakblad over mbo onderwijs
Volume2023
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1 okt. 2023

Keywords

  • onderzoekend vermogen
  • hoger onderwijs

Citeer dit