Toekomst voor de cao - cao van de toekomst (deel 2)

Leni Beukema, Ivo Kuijpers

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

95 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel een bijdrage aan het debat over de toekomst van de CAO, zowel als instrument om de arbeidsruilrelatie vorm te geven als regulering van de arbeidsverhoudingen. Na een korte historische schets worden een aantal kernthema's besproken die centraal staan in het gesprek over die toekomst en die de huidige onderhandelingen sterk beinvloeden. Tot slot worden voorstellen geformuleerd voor een fundamenteel andere positie van de CAO.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)57-66
TijdschriftSocialisme en democratie : maandschrift
Volume73
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2016

Keywords

  • cao's
  • arbeidsverhoudingen

Citeer dit