Toekomst van het onderzoek in het CoE Ondernemen: streefbeeld en wenkend perspectief 2025.

Onderzoeksoutput: Discussion paperAcademic

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze notitie wordt een toekomstperspectief voorgesteld: een uitgewerkte visie op hoe het onderzoek van CoE Ondernemen er in de periode 2020-2025 volgens ons uit zou moeten zien. Dit perspectief is uitgewerkt door de coördinerende lectoren, mede op basis van eerdere sessies met de deans en de lectoren. In deze versie (versie 0.4, 22 mei 2020) is de input op een vorige versie verwerkt van de lectoren (heisessie 9 april) en de deans (stuurgroep 20 april). Maar het is nog steeds een levend document. Geen hamerstuk dus, maar een stuk dat in interactie met de deans en lectoren steeds verder geconcretiseerd en geoperationaliseerd gaat worden.
In dit stuk behandelen we vier grote onderwerpen: in hoofdstuk 2 bespreken we een update voor de onderzoeksvisie, dat ons helpt om vanuit een gemeenschappelijk kader ons onderzoek te kaderen en bespreken. In hoofdstuk 3 bespreken we onze visie op IWPs en hoe deze zich relateren tot ons (aangepaste) onderzoeksvisie. In hoofdstuk 4 bespreken we de onderzoeksthema’s van het MvOCoEO in detail. In hoofdstuk 5 geven we een samenvatting van de belangrijkste koerswijzigingen voor het CoEO (next steps).
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanzehogeschool Groningen - Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap
Aantal pagina's25
StatusUnpublished - 22 mei 2020

Keywords

  • ondernemerschap
  • digitalisering
  • hrm
  • internationalisering
  • energie
  • startende ondernemingen
  • innovatiewerkplaatsen
  • kenniscentra

Citeer dit