Tinkering sustainability performance: about the what, why and how of sustainable development and the circular economy

Vertaalde titel van de bijdrage: Prutsenderwijs Duurzaam Presteren: Over het Wat, Waarom en Hoe van Duurzame Ontwikkeling en de Circulaire Economie

Onderzoeksoutput: BookAcademic

Zoekresultaten