Tilburg onderzoekt werking groenblauwe maatregelen

Floris Boogaard, V. Kuiphuis, J. Gravenberch, J. Beerlandt, J. Jansen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel gemeenten en waterschappen willen weten of hun klimaatadaptieve maatregelen op lange termijn nog voldoende regenwater bergen en infiltreren. Onderzoek in Tilburg leert dat de infiltratiecapaciteiten van groenblauwe maatregelen sterk verschillen in ruimte en tijd, maar voldoende zijn om het water binnen enkele uren te verwerken. Bij goed ontwerp, aanleg en beheer kunnen deze regenwater voorzieningen een kosteneffectieve bijdrage leveren aan het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater in het stedelijke gebied.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)24
Aantal pagina's25
TijdschriftLand en Water
StatusPublished - mrt. 2022

Keywords

  • klimaatadaptatie
  • groenblauwe oplossingen
  • hittestress
  • wadi's

Citeer dit