Tilburg onderzoekt werking groenblauwe maatregelen

Floris Boogaard, V. Kuiphuis, J. Gravenberch, J. Beerlandt, J. Jansen

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  93 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Veel gemeenten en waterschappen willen weten of hun klimaatadaptieve maatregelen op lange termijn nog voldoende regenwater bergen en infiltreren. Onderzoek in Tilburg leert dat de infiltratiecapaciteiten van groenblauwe maatregelen sterk verschillen in ruimte en tijd, maar voldoende zijn om het water binnen enkele uren te verwerken. Bij goed ontwerp, aanleg en beheer kunnen deze regenwater voorzieningen een kosteneffectieve bijdrage leveren aan het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater in het stedelijke gebied.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)24
  Aantal pagina's25
  TijdschriftLand en Water
  StatusPublished - mrt. 2022

  Keywords

  • klimaatadaptatie
  • groenblauwe oplossingen
  • hittestress
  • wadi's

  Citeer dit