The Unbearable Lightness of Being Close to A Leader: exploring the Relationships between Leader Member Exchange, Task Performance, Tenure and Promotability.

Sait Gürbüz, Özgür Ayhan

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)16-19
Aantal pagina's4
TijdschriftTürk Psikoloji Dergisi
Volume32
Nummer van het tijdschrift80
StatusPublished - dec. 2017
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • leiderschap
  • relaties
  • taakuitvoering

Citeer dit