The role of the Regional Cooperative Westerkwartier as a food chain agent in the regional food chain

Vertaalde titel van de bijdrage: De rol van de regio coöperatie Westerkwartier als een voedselketen regisseur in de regionale voedselketen

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  119 Downloads (Pure)

  Samenvatting


  Vertaalde titel van de bijdrageDe rol van de regio coöperatie Westerkwartier als een voedselketen regisseur in de regionale voedselketen
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1 - 10
  TijdschriftArchives of applied science research
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 28 aug. 2017

  Keywords

  • voedselketens
  • regionale economie

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'De rol van de regio coöperatie Westerkwartier als een voedselketen regisseur in de regionale voedselketen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit