The role of the Regional Cooperative Westerkwartier as a food chain agent in the regional food chain

Vertaalde titel van de bijdrage: De rol van de regio coöperatie Westerkwartier als een voedselketen regisseur in de regionale voedselketen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)

Samenvatting


Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1 - 10
TijdschriftArchives of applied science research
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 28 aug 2017

    Vingerafdruk

Keywords

  • voedselketens
  • regionale economie

Citeer dit