The role of governance in corporate social responsibility: lessons from Dutch finance

Frank Jan de Graaf, Jan Willem Stoelhorst

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of governance in corporate social responsibility: lessons from Dutch finance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences