The role of cerebral resonance behavior in the control of music performance: an fMRI study

Robert Harris, Bauke de Jong

    Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of cerebral resonance behavior in the control of music performance: an fMRI study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts & Humanities

    Medicine & Life Sciences