The reliability of the neonatal oral-motor assessment scale

Saakje da Costa, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The reliability of the neonatal oral-motor assessment scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences