The rationale of prevention of thrombosis by enhancing blood levels of single-chain urokinase-type plasminogen activator (scuPA)

G Dooijewaard, P A van Boheemen, D J Binnema, C Kluft

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)278-280
TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
Volume667
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 4 dec. 1992

Keywords

  • trombose

Citeer dit