The proof of the pudding is in the eating

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)49-52
Aantal pagina's4
TijdschriftSoZio
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 mrt. 2023

Keywords

  • praktijkgericht onderzoek
  • evidence-based practice
  • evidence-based werken

Citeer dit