The power of friends and neighbors: a review of community energy research

Tineke van der Schoor, Bert Scholtens

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The power of friends and neighbors: a review of community energy research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities

Engineering

Psychology

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance