The need for innovations for etreme climatic events (INXCES), the progress of flood modeling case Bergen Norway

Floris Boogaard, Jeroen Kluck, Govert Schoof, Michael Bosscher

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The need for innovations for etreme climatic events (INXCES), the progress of flood modeling case Bergen Norway'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences