The more I teach, the more I think the only thing that has any value is integrating skills: Interview with David Berkman

Vertaalde titel van de bijdrage: Hoe langer ik lesgeef, hoe meer ik denk dat het enige van waarde is de geïntegreerde vaardigheden: Interview met David Berkman

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Hoe langer ik lesgeef, hoe meer ik denk dat het enige van waarde is de geïntegreerde vaardigheden: Interview met David Berkman'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences