The influence of a short message service reminder on non-attendance in addiction care.

Eric Blaauw, Ymke Riemersma, Carel Hartsuiker, Janet Hoiting, Simon Venema

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The influence of a short message service reminder on non-attendance in addiction care.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences