The impact of newspapers on consumer confidence: does spin bias exist?

Karel Jan Alsem, Steven Brakman, Lex Hoogduin, Gerard Kuper

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The impact of newspapers on consumer confidence: does spin bias exist?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics