The heritage of captains on Wadden Sea islands: valuation by laypersons on three spatial levels

Vertaalde titel van de bijdrage: Erfgoed van commandeurs op de Waddeneilanden: waardering van erfgoed op drie ruimtelijke niveaus

Onderzoeksoutput: PaperAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erfgoed van commandeurs op de Waddeneilanden: waardering van erfgoed op drie ruimtelijke niveaus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science