The heritage of captains on Wadden Sea islands: valuation by laypersons on three spatial levels

Vertaalde titel van de bijdrage: Erfgoed van commandeurs op de Waddeneilanden: waardering van erfgoed op drie ruimtelijke niveaus

Onderzoeksoutput: PaperAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erfgoed van commandeurs op de Waddeneilanden: waardering van erfgoed op drie ruimtelijke niveaus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Arts and Humanities

Computer Science