The Groningen Active Living Model, an example of successful recruitment of sedentary and underactive older adults

Martin Stevens, Johan de Jong, Koen Lemmink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten