The effect of Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide on pregnancy in the rat

Alina Kunnen, M.G. van Pampus, Cees van der Schans, F. Abbas, M.M. Faas, Jan G Aarnoudse

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide on pregnancy in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences