The effect of music on postoperative recovery in older patients: a systematic review

Hanneke van der Wal-Huisman, Karolien Dons, Rineke Smilde, Erik Heineman, Barbara van Leeuwen

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The effect of music on postoperative recovery in older patients: a systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry