The development of shared leadership as fundamental concept in youth team sport.

Gerco van Dalfsen (First author), Veerle De Bosscher, Hans Westerbeek, Jo Van Hoecke

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The development of shared leadership as fundamental concept in youth team sport.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology