The delicate interface between management accounting and marketing management

Jan van Helden, Karel Jan Alsem

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The delicate interface between management accounting and marketing management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics