The convergent validity of a Dutch Screening tool for Dysphagia (Signaleringslijst Verslikken) for people with severe or profound intellectual and multiple disabilities.

E.A. van Timmeren, Annelies Deddens, Henny Van Schrojenstein Lantman de Valk, Cees van der Schans, Wim Krijnen, Aly Waninge, Annette A J van der Putten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The convergent validity of a Dutch Screening tool for Dysphagia (Signaleringslijst Verslikken) for people with severe or profound intellectual and multiple disabilities.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences