The contact-system dependent plasminogen activator from human plasma: identification and characterization

D J Binnema, G Dooijewaard, J J van Iersel, P N Turion, C Kluft

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The contact-system dependent plasminogen activator from human plasma: identification and characterization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology