The changing characteristics of talented soccer players - a decade of work in Groningen

Marije Elferink-Gemser, Barbara C. Huijgen, M. Coelho e Silva, Koen Lemmink, Chris Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The changing characteristics of talented soccer players - a decade of work in Groningen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences