The cerebral organization of audiomotor transformations in music

Vertaalde titel van de bijdrage: De cerebrale organisatie van audiomotor-transformaties in muziek

    Onderzoeksoutput: PhD Research external, graduation external

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'De cerebrale organisatie van audiomotor-transformaties in muziek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts & Humanities

    Medicine & Life Sciences