The cerebral organization of audiomotor transformations in music

Vertaalde titel van de bijdrage: De cerebrale organisatie van audiomotor-transformaties in muziek

Onderzoeksoutput: PhD Research external, graduation external

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'De cerebrale organisatie van audiomotor-transformaties in muziek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences