The barrier-belief approach in the counseling of physical activity

Adrie Bouma, C. Paul van Wilgen, Arie Dijkstra

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

361 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The barrier-belief approach in the counseling of physical activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences