The barrier-belief approach: a new perspective of changing behavior in primary care

Vertaalde titel van de bijdrage: De barrieremethode: een nieuw perspectief van gedragsverandering binnen de eerstelijnszorg

Adrie Bouma (First author)

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

617 Downloads (Pure)

Samenvatting

Regelmatig bewegen en het hebben van een gezond voedingspatroon hebben een bewezen relatie met de fysieke en mentale gezondheid. In de westerse samenleving voldoet echter een aanzienlijk deel van de bevolking niet aan de richtlijnen van een gezonde leefstijl. Er is behoefte aan meer inzicht in de oorzaken van inactiviteit en aan gedragsveranderingsstrategieën om
het beweeggedrag van inactieve volwassenen op de langere termijn effectief te verbeteren. Het doel van dit proefschrift is een verandermethode te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen voor de eerstelijnszorg. Daarvoor zijn er barrière overtuigingen geïdentificeerd die het beweeggedrag van zowel inactieve als actieve mensen belemmeren. Vervolgens hebben we een theorie geschreven over het werkingsmechanisme van verschillende typen barrières en zijn er
verschillende veranderstrategieën ontwikkeld om barrière overtuigingen te doen afnemen. De effecten van deze ‘barrière-methode’ op barrière overtuigingen, beweeggedrag, voedingsgedrag en de kwaliteit van leven zijn onderzocht bij ‘inactieve’ eerstelijnszorgpatiënten. Zowel inactieve als actieve mensen bleken tal van barrière-overtuigingen bij bewegen te ervaren. De resultaten
van ons onderzoek tonen aan dat, in vergelijking met de ‘usual care’ binnen de eerstelijnszorg, de barrière-methode effectiever is in het doen afnemen van barrière-overtuigingen en het doen toenemen van bewegen en de kwaliteit van leven op langere termijn. De in dit proefschrift beschreven psychologische mechanismen spelen mogelijk ook een rol bij gedragsverandering van andere leefstijlgedragingen. De beschreven principes kunnen ook worden toegepast binnen andere soorten interventies, zoals in apps of community-based interventies. Daarnaast is de motivatie van Nederlandse huisartsen om te verwijzen naar leefstijlinterventies onderzocht en zijn patiëntindicatoren in het besluitvormingsproces bij het doorverwijzen in kaart gebracht. Om de motivatie van huisartsen en verwijzingen naar leefstijlinterventies te verbeteren, worden in dit proefschrift aanbevelingen gedaan voor de eerstelijnsszorg in Nederland zoals het ontwikkelen van een tool voor verwijzingen, het vergroten van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden om leefstijl gedrag van patiënten te beïnvloeden. Ook zou de implementatie van leefstijlinterventies moeten worden ondersteund door speciaal opgeleide leefstijl professionals in de zorg. Uiteindelijk kan het bieden van effectieve evidence-based interventies voor het stimuleren van bewegen in potentie bijdragen aan een toename van de
levensverwachting en de kwaliteit van leven in alle maatschappelijke segmenten.
Vertaalde titel van de bijdrageDe barrieremethode: een nieuw perspectief van gedragsverandering binnen de eerstelijnszorg
Originele taal-2English
Toekennende instantie
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor Bewegingswetenschappen
Begeleider(s)/adviseur
 • Diercks, Ron, Supervisor, Externe Persoon
 • Dijkstra, Arie, Supervisor, Externe Persoon
 • van Wilgen, C. Paul, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 nov. 2018
Gedrukte ISBN's978-94-034-0864-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0863-7
StatusPublished - 21 nov. 2018

Keywords

 • leefstijlen
 • gedragsverandering
 • bewegen (activiteit)
 • eerstelijnszorg
 • counseling
 • voeding
 • kwaliteit van leven
 • gezondheid
 • interventies
 • motivatie
 • perceptie
 • huisartsen
 • leren
 • gezondheidsbevordering
 • gezondheidsgedrag
 • psychologie

Citeer dit