The association between sucking behavior in preterm infants and neurodevelopmental outcomes at 2 years of age

Mechteld Wolthuis, Margreet Luinge, Saakje da Costa, Wim Krijnen, Cees van der Schans, Arend Bos

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The association between sucking behavior in preterm infants and neurodevelopmental outcomes at 2 years of age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences