The association between regulatory focus and distress in patients with a chronic disease: the moderating role of partner support

Marike Schokker, Thera P. Links, Marie Louise Luttik, Mariët Hagedoorn

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The association between regulatory focus and distress in patients with a chronic disease: the moderating role of partner support'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology