The application of validating and dialectical coaching strategies in a personalised virtual coach for obese emotional eaters: rationale for a personalised coaching system

Vertaalde titel van de bijdrage: Toepassen van validerende en dialectische coachingsstrategieen in een persoonlijke virtuele coach ten behoeve van obese emotionele eters: de rationale voor een gepersonaliseerd coaching systeem

Aranka Dol, Christina Bode, Hugo Velthuijsen, Tatjan van Strien, Lisette van Gemert

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toepassen van validerende en dialectische coachingsstrategieen in een persoonlijke virtuele coach ten behoeve van obese emotionele eters: de rationale voor een gepersonaliseerd coaching systeem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Engineering & Materials Science