Terug naar de basis voor een effectieve aanpak van (generatie)armoede: Zes randvoorwaarden

Erik Meij, Sander van Lanen, Erik Merx, Arjen Edzes, Tialda Haartsen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Hoe kunnen professionals betekenisvol maatwerk bieden aan mensen in generatiearmoede? De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) deed jarenlang onderzoek naar de rol van professionals in het werkveld rondom (generatie)armoede in De Veenkoloniën. Aan het kennisniveau van professionals of het beschikbare instrumentarium schort het niet. De belangrijkste obstakels voor maatwerk ervaren professionals in de randvoorwaarden voor hun werk.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftSociaal bestek
Volume6
Nummer van het tijdschrift2022
StatusPublished - 22 dec. 2022

Keywords

  • intergenerationele armoede
  • generatiearmoede
  • randvoorwaarden
  • maatwerk

Citeer dit