Techno-economic modelling of biogas infrastructures: biogas transport in pipelines

Onderzoeksoutput: PhD Research external, graduation external

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Techno-economic modelling of biogas infrastructures: biogas transport in pipelines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science