Techniektraining volgens de principes van impliciet leren

Remo Mombarg, Hans Slender

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

807 Downloads (Pure)

Samenvatting

In twee eerdere artikelen over het toepassen van de nieuwste kennis van leerprocessen is er geconcludeerd dat impliciet leren voordelen heeft boven traditionele vormen van leren. Als de speler zijn spel ontwikkeld zonder hier expliciet over na te hoeven denken, dan blijkt de uitvoering beter te blijven onder stressvolle situaties of wisselende omstandigheden, die vaak voor komen in een wedstrijd. Dit betekent voor de trainer/coach meer nadruk op het ontwerp van de oefenvormen en minder op de begeleidende coaching. Voor dit derde deel nemen lector Remo Mombarg en onderzoeker Hans Slender verschillende visies op techniektraining onder de loep en vertalen dit naar praktische oefenvormen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-26
TijdschriftTrainersMagazine
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1 aug. 2018

Keywords

  • training
  • voetbal
  • implicietleren
  • techniektraining

Citeer dit