Teaching for excellence: Honors pedagogies revealed

Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: BookProfessional

Samenvatting

Het Nederlandse Hoger Onderwijs richt zich steeds meer op het bevorderen van excellentie onder studenten. Honoursprogramma’s en Colleges bieden talentvolle en gemotiveerde studenten nieuwe mogelijkheden. Volgens afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse universiteiten moet het aantal studenten dat aan dit onderwijs deelneemt verdubbelen tot 7% in 2015. Voor het eerst verschijnt er nu een dissertatie waarin Amerikaanse en Nederlandse honours docenten vertellen hoe ze lesgeven aan academisch getalenteerde en gemotiveerde studenten. Docenten zeggen dat is nodig om een betrokken gemeenschap te creëren; om academische competenties te stimuleren en om honours studenten gebonden vrijheid te bieden. Reguliere studenten hebben juist meer baat bij structuur.

Honours onderwijs kenmerkt zich door een andere aanpak voor een aparte groep studenten en niet zozeer door meer of moeilijkere stof. Zo zijn interdisciplinariteit en onderzoek activiteiten belangrijk, net als vrijheid om eigen interesses te volgen en om een eigen planning te maken. Het creëren van een betrokken gemeenschap is daarbij voorwaarde. Liefde voor leren is minstens zo belangrijk als een mooi eindresultaat. Docenten denken dat reguliere studenten vooral baat hebben bij duidelijke leerdoelen en een heldere lesstructuur.

Docentenprofessionalisering gericht op honoursdidaktiek is wenselijk en kan internationaal vormgegeven worden. Deze dissertatie brengt kennis over honoursdidactiek en richt zich niet alleen op de verschillen tussen honours en regulier onderwijs, maar biedt docenten ook concrete handvaten voor hun doceren, wat de honours studenten ten goede zal komen. De uitkomsten dragen zo bij aan een verhoging van de instroom in het honours onderwijs.
Originele taal-2English
UitgeverijWaxmann Verlag
Aantal pagina's210
ISBN van geprinte versie978-3-8309-2823-2
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Teaching for excellence: Honors pedagogies revealed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit