Talententwicklung: Soziales Kapital und Lernbedingungen als Erfolgsformel

Jos van Kempen, Mareikje Pfenning

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

433 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het artikel presenteert resultaten en conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de relatie tussen sociaal kapitaal, leercondities en individuele ontwikkeling van talent.
Talent wordt omschreven als de mate waarin een individu iets kan, wil en durft in wisselwerking met de context van het individu. De context is in dit onderzoek een sociale context:
1. sociaal kapitaal: wederzijds vertrouwen, gedeelde identiteit en een toegankelijk netwerk.
2. leercondities: support, challenge en assessment.
Sociaal kapitaal is een noodzakelijk voorwaarde voor individuele talentontwikkeling; een conditio sine qua non. Psychologische veiligheid waarbinnen feedback mogelijk is draagt bij aan de ontwikkeling. Het is geen voldoende voorwaarde. Daarvoor is ook een externe prikkel nodig. Een uitdaging.
Het artikel bespreekt ook wat leiders kunnen doen met deze inzichten.
Originele taal-2German
TitelTalententwicklung
SubtitelEntwicklungen & Trends
Pagina's197-214
StatusPublished - 2012

Keywords

  • talentontwikkeling
  • leeromgeving
  • sociaal kapitaal

Citeer dit