'Talentenkrachtige' reis door de ruimte: implementatie van TalentenKracht in het Mobiele Planetarium

Laura Koch, Carla Geveke

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

282 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een bezoek aan het Mobiele Planetarium is leerzaam en stimulerend voor kinderen. Om tijdens het bezoek talent bij kinderen te laten ontluiken en ontwikkelen, is er meer nodig dan alleen informatie over te brengen. In dit artikel wordt gepoogd om antwoord te krijgen hoe het programma, zowel de presentatie als de voorbereiding en de verwerking van het Mobiele Planetarium met implementatie van TalentenKracht uitgebreid kan worden, zodat het redenatieniveau van de kinderen voor, tijdens en na het bezoek aan het Mobiele Planetarium verhoogd kan worden en talent kan ontstaan. Om antwoord op deze vraag te krijgen zijn er diverse presentaties in verschillende situaties in het Mobiele Planetarium gefilmd en geanalyseerd. Resultaten laten zien dat gesteld kan worden dat de implementatie van TalentenKracht in de presentatie van het Mobiele Planetarium vooruitgang gebracht heeft in de interactie, het soort uitingen en de afwisseling van uitingen die gemaakt worden. Over het gebruik van een voor- en natraject kunnen weinig conclusies getrokken worden. Dit komt onder andere omdat er geen vergelijking mogelijk was met een andere klas.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's91
StatusPublished - 2013

Keywords

  • basisonderwijs
  • talentontwikkeling
  • planetaria
  • excursies

Citeer dit