Talent emerging in Learning Communities, exploring the role of peers

Vertaalde titel van de bijdrage: Opkomend talent in leergemeenschappen en de rol van medestudenten

Onderzoeksoutput: PosterProfessional

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Opkomend talent in leergemeenschappen en de rol van medestudenten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology