Talent emerging in Learning Communities, exploring the role of peers

Vertaalde titel van de bijdrage: Opkomend talent in leergemeenschappen en de rol van medestudenten

Onderzoeksoutput: PosterProfessional

38 Downloads (Pure)
Filter
Participation in workshop, seminar, course

Zoekresultaten