Taalexpert.nl: praktische website op het gebied van spraak- en/of taalproblemen bij kinderen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op het jaarlijkse NVLF-congres van 6 november 2009 is de website www.taalexpert.nl gelanceerd. Sindsdien heeft de website een stijgend aantal bezoekers. In 2010 werd op het NVLF-congres een presentatie gegevenmet als titel Taalexpert: een jaar later. Daarnaast is op die dag het nieuwe project ‘logopedische aanpak van auditieve verwerkingsproblemen’ gekoppeld aan de website. In het eerste kwartaal van 2011 was het aantal bezoeken bijna 5000 per maand (zie figuur 1). De bezoekers zijn afkomstig uit heel Nederland. Daarnaast wordt de site structureel bezocht door professionals uit onder andere België en Duitsland. In dit artikel wordt beschreven hoe de website Taalexpert.nl tot stand is gekomen en welke informatie er voor de logopedist op de website te vinden is.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)346-351
TijdschriftLogopedie en foniatrie
Volume83
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2011

Keywords

  • logopedie
  • websites

Citeer dit